Pokuta pro TikTok 155 tisíc dolarů

Korea Communications Commission (KCC) uložila pokutu 186 milionů wonů čínské aplikaci TikTok, což se rovná téměř 155 tisícům dolarů. Tyto sankce budou uvaleny za nezákonné shromažďování a předávání údajů od nezletilých do zahraničí.

Aplikace TikTok údajně shromažďovala osobní údaje uživatelů mladších 14 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců nezletilých.

Sociální síť je také povinna ukládat informace o jihokorejských uživatelích na serverech, které se nacházejí mimo zemi.

„Z důvodu porušení § 31 prvního pododstavce zákona„ o uchovávání a využívání informací komunikačními sítěmi “, konkrétně sběru údajů o uživateli mladších 14 let bez souhlasu zákonného zástupce, bude společnosti TikTok Pte Ltd vydán opravný příkaz, pokuta ve výši 180 milionů wonů. Za porušení – čl. 63 druhý pododstavec téhož zákona, povinnost informovat o přenosu informací do zahraničí uložila dodatečnou pokutu ve výši 6 milionů „, infomoval vedoucí komunikace KCC

Americké úřady již dříve oznámily, že mají v úmyslu zablokovat aplikace TikTok v zemi. Důvodem je obava, že čínské úřady mohou využívat sociální síť k získávání osobních údajů uživatelů, jakož i k šíření propagandy.

TiKTok je vlastněn čínskou společností ByteDance a je lídrem na trhu s krátkými video aplikacemi v Číně. Získává celosvětovou popularitu.