Past na Vladimíra Stworu

Vladimír Stwora je český emigrant, který žije v Kanadě. Na svém webu www.zvedavec.org také publikuje různé konspirační teorie, jež se zaobírají židozednáři, Novým světovým řádem a občas popírají využití plynových komor v nacistických koncentračních táborech.

Speciálně za tuto poslední zálibu byl Vladimír Stwora trestně stíhán a dokonce i podmíněně odsouzen.

Vývoj kauzy Stwora:

Dne 21. srpna 2009 Okresní soud Praha-západ vydal trestní příkaz, ve kterém Stworu odsoudil na 10 měsíců podmíněně s odkladem na dva roky. Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný odpor, soudní přelíčení s Vladimírem Stworou proběhlo 10. prosince 2009. Přizvání soudní znalci se nedostavili, soudce Mgr. Pavel Vosmanský tedy vyslechl pouze obžalovaného Stworu a jeho právního zástupce JUDr. Jiřího Matznera. Po krátké poradě soudce Stworu osvobodil. Státní zástupce se odvolal. Krajský soud osvobozující rozsudek v plném rozsahu zrušil v neveřejném zasedání 22. července 2010 a věc vrátil první soudní instanci.

Dne 1. listopadu 2010 proběhlo další přelíčení u okresního soudu. Soud žalovaného osvobodil, státní zástupce se znovu odvolal, krajský soud rozsudek znovu zrušil.  Dne 5. května 2011 byl Vladimír Stwora nepravomocně odsouzen Okresním soudem Praha–západ k podmíněnému trestu. Vzhledem k odvolání soudní proces dále pokračoval u krajského soudu, který dne 29. září 2011 potvrdil odsouzení Vladimíra Stwory k trestu odnětí svobody na šest měsíců s podmínkou dva roky. Dovolání odsouzeného Stwory pak Nejvyšší soud v roce 2012 jako zjevně neopodstatněné odmítnul. Kauzu zakončila amnestie prezidenta ČR Václava Klause z ledna roku 2013.

13. 6. 2013 se Vladimír Stwora nacházel v davu spěchajících na vstupu do metra na stanici Kačerov. Jako jediného jej legitimovala policejní hlídka. Stwora se proti takové policejní zvůli okamžitě ohradil a nebohého policistu také ihned

informoval o tom, že tento „incident“ zveřejní, což mělo zřejmě působit zastrašujícím dojmem. Článek, ve kterém Stwora uvádí číslo policisty, skutečně na svém webzinu Zvědavec vydal. Jako přídavek dává Vladimír Stwora k dobrému také svou historku, ve které porušil dopravní předpisy a byl za to pokutován, z čehož si udělal závěr v tomto smyslu:

„A policie dobře věděla, že ta značka je tam nesmyslně a nenápadně plácnutá a ne-místní řidiči ji lehce přehlédnou. Čekala tam. Klasická past.“

Vladimír Stwora je příznivcem a obdivovatelem výrobce seznamů pravdoláskařů A. Bartoše.