Kalousek setřel Babiše ve sněmovně.

Praha: Projev prvního místopředsedy TOP 09 na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny

Andrej Babiš sliboval, že bude dělat všechno lépe a bude makat. Dělá všechno hůře a nemaká. ČR ho zajímá jako zdroj vlastních příjmů, ne jako vlast.

Schválili jsme si mimořádnou schůzi s mimořádně bohatým programem. Všichni víme, že jediný důvod, proč byla schválena mimořádná schůze, jsou loterie a zákon o dani z příjmů. Bod, který měl být projednán na řádné schůzi v pátek. A mohl být – a měl být – projednán, a všichni jsme s tím počítali, pokud by ministr financí byl schopen pracovat tak, jak se předpokládá od ministra financí. Jinými slovy poté, co byl onen návrh zákona schválen ve vládě, tak měl předkladatel zajistit, aby kdokoli z jeho úředníků, nebo on sám, dopravil návrh ten samý den mezi 14. hodinou a 18. hodinou ze Strakovy akademie do Poslanecké sněmovny, což je 7 minut ostré chůze pěšky.

Nic takového se nestalo. Ministr financí prostě není zvyklý a schopný pracovat profesionálně. Proto ten návrh přišel pozdě. A protože přišel pozdě, tak nebylo možné kvůli pravidlům a lhůtám, které stále ještě platí, zařadit návrh na řádnou schůzi v pátek, kde by byl jistě projednán. A bylo nezbytné, aby na návrh poslanců hnutí ANO byla svolána schůze mimořádná. Já pokládám za nutné, abychom konstatovali, že jediný důvod svolání této mimořádné schůze je neprofesionální, liknavá a nepořádná práce ministra financí.

Dobrá, to se může stát. Občas administrativní chybu udělá každý. Ale představte si, že způsobíte chybu či karambol. Musíte celé Sněmovně, všem 199 kolegům říct: „Promiňte, já jsem to zkazil, já jsem to zvoral, já jsem něco zanedbal a musím vás poprosit, abyste se sešli na mimořádné schůzi. Ovšem vezměte, prosím, na vědomí, že tam nepřijdu, protože já si udělám volno.“ Neumím si představit větší chucpe. Chucpe je termín, který jistě znáte, nebudu ho vysvětlovat. Zajímala by mě reakce pana továrníka Babiše, kdyby kdokoli z jeho podřízených něco zkazil nebo zanedbal, přišel by za ním a řekl: Pane továrníku, já jsem to zkazil, já jsem to zanedbal a musím vás požádat, abyste moji chybu s řadou dalších vašich zaměstnanců napravil. Ovšem vezměte na vědomí, že já u toho nebudu, protože mám dlouhodobě plánovanou dovolenou.

Zkuste si to představit! Tohle ministr Babiš přesně dělá s námi. Zkuste si sami odpovědět na to, co by továrník Babiš řekl svému podřízenému, který by se zachoval tak, jako se on zachoval vůči nám a Poslanecké sněmovně. Možná by to ten podřízený přežil, ale určitě by druhý den ráno nebyl ve své funkci a zaměstnání. A pan továrník by jistě dobře udělal.

Zatímco my tady teď říkáme: Ano, to je správné, pan továrník – pardon, pan ministr to zkazil, my se kvůli němu musíme všichni sejít. Chápeme, že tady není, protože má volno a nebudeme mu to vyčítat.

Pro poslance ANO, kteří budou – tak jako mnohokrát, psát dojemné vzkazy na svůj facebook, že přece čerpal řádnou dovolenou, bych rád připomněl, že termín řádná dovolená je termín ze zákoníku práce. Nikdo z nás, tedy těch, kteří požíváme práv a povinností ústavních činitelů, nemáme řádnou dovolenou. Nemáme nárok na čerpání řádné dovolené. Můžeme se občas omluvit. Premiér nám jako ministrům, když už jsme ministry, může vyhlásit prázdniny. Můžeme si jako Poslanecká sněmovna vyhlásit prázdniny. Ale nemůžeme čerpat řádnou dovolenou, kdy nás napadne. Toto právo opravdu nemáme. Nemají ho dokonce ani řadoví zaměstnanci. V zásadě ho má jenom pan ministr financí Babiš, nikdo jiný v téhle zemi to nemá. Něco takového jako řádná dovolená pro ministra neexistuje, a už vůbec ne v okamžiku, kdy na mimořádné schůzi svolané jenom kvůli mé neschopnosti absentuji, protože mám něco, čemu říkám řádná dovolená, i když ten termín pro mě neexistuje.

Neuvěřitelné. Někteří kolegové z ANO v kuloárech říkali: Pane Kalousek, to od vás ale není korektní. On má dva měsíce zaplacenou rodinnou dovolenou s dětmi, nemohl tušit, že v úterý bude mimořádná schůze, a vy byste do něj neměl takhle jít.

Já chápu, že ministr Babiš, zrovna tak jako kdokoliv z nás, nemohl tušit, že dnes bude mimořádná schůze k hazardu. Ale první místopředseda vlády a předseda hnutí ANO Babiš věděl úplně stejně jako každý z nás, že zítra je 28. říjen. Víte, 28. říjen je nejvýznamnější svátek České republiky spojený s dnem, kdy si připomínáme vznik samostatného Československého státu. Česká republika ho slaví jako svůj nejvýznamnější státní svátek. Slovenská republika ho neslaví vůbec. Od obou zemí je to legitimní přístup k tomuto datu. Jsem ale přesvědčen, že když je někdo vrcholný představitel českého státu, tak 28. říjen na straně jedné a dlouhodobě zaplacená dovolená na straně druhé, jsou dva pojmy, mezi kterými je naprosto neřešitelný a neodpustitelný rozpor. Je to úplně stejné, jako kdyby si biskup kterékoliv křesťanské církve vzal na Velikonoce volno a odjel do zahraničí. Kdyby to udělal, tak se samozřejmě zpronevěří své službě, protože Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. V podstatě by tím ostatním řekl, že jsou mu úplně ukradení. A že s nimi odmítá tento svátek sdílet. Urazil by jejich cit k tomuto svátku a jejich potřebu svátek sdílet.

Úplně stejně se chová první místopředseda vlády, který možná nemusel vědět, že bude mimořádná schůze, ale ta také nemusela být, kdyby se choval profesionálně. Musel ale vědět, že bude 28. říjen a vzal si dlouho dopředu dovolenou. A tím řekl: Vy všichni, kteří se s tímto státem identifikujete, kteří máte nějaké emoce, kteří ctíte tradice tohoto svátku, kteří chcete slavit státní svátky, s vámi já to sdílet nechci. Proč bych měl? Já se s tímto státem neidentifikuji, já nectím jeho tradice. Co bych měl slavit? Já vnímám tento stát jako dojnou krávu pro své podnikatelské potřeby. A protože 28. října budete vy všichni vzdávat hold vzniku samostatného československého státu, protože bude volno, a protože nebude možné schvalovat dotace a daňové úlevy pro Agrofert, tak jsem tady zbytečný. Co bych tady dělal? To můžu být v Dubaji. To je postoj prvního místopředsedy vlády.

Mám dvě otázky, kolegové z hnutí ANO. Za prvé – promiňte, budu trochu osobní, ale umíte se za něj někdy aspoň stydět? Když už mu to jako jeho podřízení musíte trpět… To je jedna otázka. A druhá otázka: Slaví pan ministr aspoň nějaký svátek Slovenské republiky? Když už nechce slavit státní svátky ČR, protože ani na Den české státnosti nebyl nikde vidět… Anebo opravdu slaví jenom výročí krádeže Petrimexu, Lovochemie a Kosteleckých uzenin? Identifikuje se s něčím, čemu se říká vlastenectví? Identifikuje se s něčím, čemu se říká hodnoty státu? První místopředseda vlády… Vy se opravdu nestydíte? Stydíte, proto odcházíte. Chápu, já bych se také styděl a také bych odešel.

Poslanecký klub TOP 09 mohl zabránit této mimořádné schůzi. Neudělal to, protože nechceme být falešně obviňováni z toho, že snad nahráváme hazardu. Jenom velmi smutně konstatujeme, že první místopředseda vlády Babiš nesplnil své pracovní povinnosti, a proto musela být svolána mimořádná schůze. A přesto, že byla svolána tato mimořádná schůze, první místopředseda vlády Babiš se na ní nedostavil. Je raději v Dubaji. A také konstatujeme, že první místopředseda vlády Babiš opovrhuje tradicemi českého státu a jeho svátky, protože bude v Dubaji.

Je to docela alarmujícía odporné. A čeho je mi nejvíce líto, není morálka pana Babiše. Ten si svoje zkasíruje. Čeho mi je líto, jsou – vážení kolegové z hnutí ANO, vaše minimální nároky na vaši vlastní sebeúctu. Děkuji vám.