Hysterie strach a nevědomost

Zatčení několika osob z nejvyššího politického prostředí bezesporu vyděsilo až doposud bohorovně klidné politiky. Ač je to podivné, v jedné věci se zřejmě většina politiků shodne se svými naštvanými voliči. To na čem se shodnou, je fakt, že jsou tu dvě skupiny obyvatel. Poddaní, pro které jsou vymýšleny a uplatňovány zákony a nařízení, a vrchnost, která ty zákony vymýšlí, nicméně se necítí povinna se jimi řídit.

Zatímco voliči by tento stav rádi změnili a současné vyšetřování jim v tom skýtá určitou naději, samotní politici považují naopak za samozřejmé, že jejich nedotknutelnost nebude zpochybněna.

Je to vidět jak z vyjádření Petra Nečase, napadajícího postup policie a státních zástupců, tak z hysterické reakce Miroslavy Němcové, kterou bylo možné sledovat ve čtvrtek v televizi.

Poukazuje na to ve svém článku Jan Schneider.

“„Ten, kdo vstoupil do Úřadu vlády, to musí doložit OKAMŽITĚ, opakuji OKAMŽITĚ, jinak nemá právo tam vstoupit,“ komentovala Němcová policejní razii ve Strakově akademii. Je smutné zjištění, že co řekne natolik vysoce postavená politička, to je špatně.

  • Především není jasné, komu by policisté měli co okamžitě dokládat. Němcové? Proč? Z jakého titulu?
  • Ví Němcová něco o zákonných procedurách, nebo se staví do „nadzákonné“ pozice, vynucujíc si křikem nějaká privilegia? Třeba proto, že má jeden ze sedmi klíčů od českých korunovačních klenotů, a proto je, slovy Marka Bendy, „logické, že sněmovna má jiné postavení než všichni občané“?

Jak upozorňuje J.Schneider, právo vstoupit kamkoliv včetně Úřadu vlády, se odvíjí pouze od soudního povolení, o kterém museli policisté a státní zástupce soudce nejprve přesvědčit, že je oprávněné.

Předpoklad a vize předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové jsou zcela zcestné a člověk jenom s údivem sleduje, že tak vysoko postavení političtí zástupci mají tak malé právní povědomí.

Přítomnost policie v budově Úřadu vlády je tedy zcela v pořádku, pokud k tomu má policie řádné povolení. Doufejme tedy, že takových situací bude po nějakou dobu mírně přibývat.