VZP – problémy přetrvávají

Člověk je tvor nadmíru pohodlný. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že VZP, největší tuzemská zdravotní pojišťovna stále ještě drží ve svých kleštích více než 6 000 000 pojištěnců, ačkoliv jim není schopna nabídnout více než ostatní pojišťovny.

Nebo je to snad strach, co drží klienty v náručí molocha zvaného Všeobecná zdravotní pojišťovna? Strach, že pokud by přešli k jiné “menší” zdravotní pojišťovně, zhorší se jejich dostupnost zdravotní péče?

Faktem je, že VZP nabízí svým klientům nejhorší možné podmínky. Můžeme si to demonstrovat na tabulce, kterou zveřejnila iDnes.

Zdravotní
pojišťovna

Odvykání
kouření

Snižování
nadváhy

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Očkování proti lidskému papilomaviru

ČNZP

body z „Bonus Plus“

do 18 let až 3 000

dospělí „Bonus Plus“

všichni 13-18 let

až 3 000*

Hutnická ZP

všichni 300

všichni do 17 let až 1 000

(rodiče až 2×1 000)

ZP Média

všichni 560

dívky 10-16, chlapci 13-15 let

3 400

ZP M-A

podle věku 500-600

dívky 12-17 let

až 4 000

OZP

až 500

až 500

do 20 let až 1 500

od 20 let 500

všichni do 20 let 1 500

všichni od 20 let 500

RBP

věk 12-17

až 300

všichni 300

dívky 12-26 let

1 000

VoZP

až 1 000

300-1 000

děti 2-18 let 1/3 nákladů

dívky 13-19 let

2 500

VZP

ZP MV ČR

až 1000

až 1 000

všichni 500, děti i od rodičů

(až 1 000)

dívky 14-18, chlapci 13-15 let

až 3 000

ZP Škoda

300-1 500

300-1 500

všichni 400 na každou

dávku

všichni 12-18 let až 5 000

Zdroj: zdravotní pojišťovny

Poznámka: 10 000 korun pro prvních 2 000 zájemců

O tom, proč je situace klientů VZP tak špatná, se neustále diskutuje. Obránci této atrofované struktury tvrdí, že je to díky nadměrné zátěži, jakou představují starší nebo postižení občané. To je prý pro VZP olověná koule. Tito klienti prý vyčerpají mnohem více prostředků, než za ně stát do rozpočtu VZP vloží.

Odpůrci VZP naopak tvrdí, že na vině je neefektivní hospodaření, byrokracie a dominantní postavení na trhu se zdravotním pojištěním, což přispívá k bujení korupce. VZP je asi jediná pojišťovna, která svému zákazníkovi diktuje, v jakém léčebném zařízení se bude léčit.

V náborových materiálech si můžete přečíst, že VZP má největší množství uzavřených smluv se zdravotnickými zařízeními. Často se naznačuje, že pokud si zvolíte jinou než Všeobecnou pojišťovnu, můžete na to doplatit, protože se vám prý lehce může stát, že váš lékař s touto pojišťovnou nebude mít uzavřenou smlouvu.

V praxi se však setkáváme spíše s opačným postupem. To jest, že Všeobecná pojišťovna jako jediná s lékařem smlouvu nemá, nebo ji má na částečný úvazek. Klient Všeobecné pojišťovny tak musí dát přednost klientům ostatních zdravotních pojišťoven.

Pokud se naštvaný klient obrátí na představitele VZP, je mu řečeno, aby navštívil “toho správného” lékaře, se kterým má pojišťovna uzavřenou smlouvu na plný úvazek.

Dodatečně můžete ovšem zjistit, že onen “správný lékař” se žádného výběrového řízení ani neúčastnil a ke svému korýtku přišel díky známosti s monarchou oblastního ředitelství  VZP.

Nepřehledná pravidla a chaotické jednání Všeobecné zdravotní pojišťovny tak vedou k tomu, že její klienti jsou na tom podstatně hůře, než klienti ostatních pojišťoven.

Titanic se potápí a vedení VZP stále fidlá svou písničku. Doporučuji opustit palubu a zamířit na záchranný člun některé z dalších zdravotních pojišťoven.

Nemoc může udeřit náhle a pak bude pozdě hledat toho “správného” doktora, který má korýtko u VZP.

 

Categories: 

Related Posts

About The Author