Vyšetřování skončilo, zapomeňte!

Privatizační kauzy z počátku 90. let jsou koulí na noze, která se do značné míry podepisuje na současném stavu české společnosti, stejně tak jako její ekonomiky. Vzpomeňme jen privatizaci Mostecké uhelné, Škody Plzeň, OKD a dalších. Ačkoliv je policie i nadále prošetřuje, nyní začíná běžet promlčecí dvacetiletá lhůta.

Na dnešním zasedání bude vláda jednat o návrhu, s kterým přišli komunisté. Ti navrhují nepromlčitelnost privatizačních zločinů.

Připomeňme jen, že samotný institut promlčení trestní odpovědnosti je v trestním právu hned z několika důvodů. Hlavním je zřejmě skutečnost, že po uplynutí určité doby je problematický proces dokazování, oslabuje se síla důkazních prostředků a mohou být méně spolehlivé.

Lapse

Pro koho pracuje čas?

Dalším důvodem je vytvoření určitého nátlaku na aktivitu orgánů činných v trestním řízení, aby si museli svou práci zorganizovat tak, aby nedošlo k promlčení trestní odpovědnosti.

Komunisté nyní tvrdí, že dodnes nejsou nejzávažnější problémy vyšetřeny a jako příklady uvádějí následky různého obcházení zákona o malé privatizaci, používání nelegálně získaných prostředků, nebo neplacení bankovních úvěrů získaných k zaplacení privatizovaných podniků, které vedly až k bankovním krizím v 90. letech a pádu mnoha českých bank a družstevních záložen a jejich následný prodej.

Ostatně o prodloužení promlčecích lhůt u privatizačních kauz uvažovala již před časem vicepremiérka pro boj s korupcí, Karolína Peake ze strany Lidem. Nakonec však došla k názoru, že návrh není reálný. V demokratickém systému totiž prý není možné, tímto způsobem měnit retroaktivně právní normy.

Něco takového se umožnilo pouze v případě trestných činů, způsobených komunistickým režimem, které během totality nemohly být vyšetřovány.

V současné době prý nic takového není nutné, vyšetřovatelé mají volné ruce, politikové se jim do ničeho nepletou a to že nic nevyšetřili, není chyba politické reprezentace, která by jim v tom bránila. Buď jsou vyšetřovatelé neschopní, nebo se vlastně nic nestalo. To samozřejmě Karolina Peake, ze strany, kterou nikdo do parlamentu nevolil a přesto je ve vládě neřekla. Nicméně to z jejího výroku vyplývá.

Vzhledem k tomu, jaký názor vicepremiérka pro boj s korupcí k prodloužení lhůty o promlčení zastává, se lze domnívat a z vyjádření vlády už to je zřejmé, že koalice pro návrh hlasovat rozhodně nebude.

Ve vládním stanovisku zveřejněném na webu stojí, že vláda  má zájem na vyšetření a spravedlivém potrestání všech trestných činů týkajících se privatizace, nicméně tyto skutky nejsou natolik závažné, aby to odůvodňovalo jejich zařazení mezi nepromlčitelné trestné činy.

Vyšetřování tedy skončilo, zapomeňte!

Related Posts

About The Author