Šála jako důvod vězení

Izraelská policie zadržela v Jeruzalémě  židovskou aktivistku, která se u Zdi nářků objevila s modlitební  šálou, jaké smějí podle židovské tradice nosit jen muži. Zadržená patřila ke skupině přibližně 200 amerických žen židovského vyznání.

Mluvčí policie Micky Rosenfeld vysvětlil, že aktivistku Anat Hoffmanová byla zadržena pro výtržnost na veřejnosti, které se dopustila tím, že si přes ramena přehodila mužský modlitební šál a skupině asi 200 žen predříkávala modlitby.

Tento rituál aktivisté Women of the Wall provádí každý měsíc již po dobu dvaceti let. Když tentokrát začaly číst Tóru v oblasti Robinsonova oblouku u Zdi nářků, Hoffmanová byla zadržena se svitkem Tóry v ruce.

Policie ji zatkla nejen za pobuřování, ale snažila se tím předejít potyčkám s pravoslavnými židy, kteří přicházejí k  Západní zdi, aby se na jednom z nejposvátnějších míst judaismu modlili. Hoffmanová strávila noc z úterý na středu ve vazbě. Pak ji policie propustila na základě jejího příslibu, že se bude měsíc vyhýbat Zdi nářků a okolí.

Americká aktivistka předsedá liberálnímu sdružení Women of the Wall, které existuje v rámci ženské dobrovolnické organizace Hadassah, vysvětluje agentura AP. Jeruzalémská Zeď nářků je pozůstatkem západní části vnější hradby, která ke konci období Druhého jeruzalémského chrámu obklopovala Chrámovou horu.

Dnes je to nejposvátnější místo židů a zároveň místo smutku nad zničením chrámu. Ke zdi nářků přicházejí poutníci z celého světa, aby vyslovili své modlitby, které pak napsané na kousku papíru vkládají do štěrbin zdi.

Related Posts

About The Author