Pravidelný sex ze zákona

Tento interval vychází z faktu, že muslim může mít až čtyři manželky. Duchovní vůdcové se domnívají, že muslim by měl mít možnost sexuálního styku každý den. Těžko říci, zda jde o spokojenost pravověrných šíítů, nebo o nějakou formu islámské expanze.

Ženy, které proti tomuto zákonu( který prakticky legalizoval znásilnění) protestovaly v Kábulu před šíitskou mešitou, byly tvrdě odmítnuty. Muži jim odpovídali kameny. Zákon podporuje ortodoxní šíitský klerik Mohammad Asif Mohsení.  Podporuje také nařízení, že ženy nesmějí ven bez dovolení muže.

“Alláh je veliký”, volali muži a vrhali při tom po ženách kameny. Tento zákon schválil v březnu afghánský prezident Hámid Karzáí. Tento čin vyvolal ve světě pobouření.

Zdá se, že šaríja je stále ještě jeden z vnitřních nepřátel obyvatel Afghánistánu. Desítky lidí jsou popravovány za nerespektování příkazů a návodů, které vznikly před stovkami let.

Někteří lidé se domnívají, že tradice jsou cosi, co je důležité a udržuje kontinuitu lidského bytí. Neuvědomují si, že je třeba stanout na ramenou našich předků, nikoliv se choulit za jejich zády.

Tags: 

Related Posts

About The Author